Välkommen till J&A Mobiles AB, Om du har fråga kan du kontakta oss på info@jqmobiles.com.

Smiley face

Garanti

EU-GARANTI - 12-24 månaders tillverkar garanti (beroende på tillverkaren). 

FÖRETAGSGARANTI - 12 månaders gratis garanti från J & A MOBILES AB. Kunden behöver kontakta vår kundsupport på info@jqmobiles.com, och vi kommer att ge dig alla detaljer för närmaste servicecenter. Fraktkostnader till servicecenter kommer att täckas av kunden. GARANTI DÄR INTE (i fall av både EU GARANTI OCH FÖRETAGSGARANTI): Byten av tillbehör (batterier, hörlurar, laddare, kablar, minneskort etc.). Skador och andra konsekvenser som kan hända om produkten används på fel sätt.  Skador och andra konsekvenser som kan uppstå som resultat av reparationer eller andra engagemang från ett obehörigt servicecenter. Skador och andra konsekvenser som härrör från externa frågor (som alla slags olyckor eller naturkatastrofer). Skador på vattentäta anordningar som orsakas av nedsmutsning i salt eller klorerat vatten. Skador orsakad av vatten. Skador orsakad av icke-professionell församling. J & A MOBILES AB är inte ansvarig om tillverkaren eller den officiella servicecentralen vägrar att acceptera garantin från någon av ovanstående skäl. Om garantin avvisas, kommer tillverkaren eller tjänsterna att erbjuda dig ett erbjudande för reparation av produkten. I det fall du nekar detta erbjudande Tillverkaren har rätt att kräva att dess administrativa utgifter omfattas av dig. I det fall du accepterar erbjudandet du är skyldig att betala en total kostnad för reparationen till tillverkaren. I fallet då EU-garantin inte täcker reparationstjänsten - kommer din fråga att hanteras av företagets garanti. Du måste kontakta J & A MOBILES AB kundsupport, och vårt supportteam ger dig alla instruktioner där du ska skicka produkten. Efter att ha mottagit produkten, kommer J & A MOBILES AB att erbjuda dig något av följande alternativ: Service: Du kommer att vidarebefordras till närmaste servicecenter (officiell märkesservice, officiell J & A MOBILES AB-tjänst eller annat). Ersättning: Samma produkt som du beställde skickas till dig.

GENERAL RECLAMATION PROCEDURE

Kunden kan anmäla felet på produkten i skriftlig form som beskriver felet. Kunden ska uppge sin kontaktadress, telefonnummer och e-postadress. Om produkten kommer i ett annat skick än det som beskrivs i en återvinningsprocess, är J & A MOBILES AB inte skyldig att acceptera produkten och har rätt att vägra det.

Kunden är skyldig att skicka alla dokument som är kopplade till produkten tillsammans med produkten. Innan J & A MOBILES AB inte har alla dokument är återvinningsförfarandet inte påbörjat. Om kunden inte levererar det saknade dokumentet kommer företaget att skicka tillbaka produkten till kunden.

Om produkten är avsedd att innehålla lösenord är kunden skyldig att meddela lämpliga lösenord vid återvinning eller ta bort dem före leverans av produkten.

J & A MOBILES AB ansvarar inte för skador på data och program i varorna vid återvinning. I detta sammanhang rekommenderas kunden att göra en säkerhetskopia av alla data och program för den produkt som skickas för återvinning